Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής και αύξηση παγίων από τον ΟΤΕ

Νέα επιθετική τιμολογιακή πολιτική, που περιλαμβάνει δωρεάν χρόνο ομιλίας για αστικές κλήσεις, μειώσεις σε διεθνείς κλήσεις, ειδική μεταχείριση σε πελάτες ηλικίας άνω των 65 ετών και γενικά νέα οικονομικά προγράμματα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ΟΤΕ, με στόχο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, την κάλυψη των αναγκών του συνόλου της πελατειακής του βάσης.


(http://www.texnologia.net/)