Αύξηση χρήσης Firefox

Όπως ανακοίνωσε στις 9 Ιουλίου η εταιρεία OneStat.com, η συνολική χρήση του
Firefox ανά τον κόσμο, αυξάνεται σταθερά και παρά την κυκλοφορία του Internet Explorer beta 2. Η αύξηση του Firefox από το Μάιο 2006 είναι 1.14%.
Αναλυτικά για τον Ιούλιο 2006 τα αποτελέσματα έχουν:

Δημοφιλέστερος browser στο web :

1. Microsoft IE 83.05%
2. Mozilla Firefox 12.93%
3. Apple Safari 1.84%
4. Opera 1.00%
5. Netscape 0.16%

Δημοφιλέστερος browser στις USA :

1. Microsoft IE 79.78%
2. Mozilla Firefox 15.82%
3. Apple Safari 3.28%
4. Opera 0.81%
5. Netscape 0.20%

Δημοφιλέστερος browser στον Καναδά :

1. Microsoft IE 80.98%
2. Mozilla Firefox 14.58%
3. Apple Safari 2.82%
4. Opera 1.30%
5. Netscape 0.14%

Δημοφιλέστερος browser στην Αγγλία :

1. Microsoft IE 86.23%
2. Mozilla Firefox 11.65%
3. Apple Safari 1.30%
4. Opera 0.53%
5. Netscape 0.15%

Δημοφιλέστερος browser στην Αυστραλία:
1. Microsoft IE 69.35%
2. Mozilla Firefox 24.23%
3. Apple Safari 1.31%
4. Opera 4.69%
5. Netscape 0.26%

Δημοφιλέστερος browser στην Γερμανία:
1. Microsoft IE 55.99%
2. Mozilla Firefox 39.02%
3. Opera 2.78%
4. Apple Safari 1.73%
5. Netscape 0.30%

Δημοφιλέστερος browser στη Γαλλία :
1. Microsoft IE 85.52%
2. Mozilla Firefox 11.86%
3. Apple Safari 1.74%
4. Opera 0.52%
5. Netscape 0.16%

Δημοφιλέστερος browser στην Ιταλία :

1. Microsoft IE 75.67%
2. Mozilla Firefox 20.41%
3. Opera 1.96%
4. Apple Safari 1.74%
5. Netscape 0.43%

Δημοφιλέστερος browser στο Βέλγιο :

1. Microsoft IE 83.47%
2. Mozilla Firefox 13.92%
3. Apple Safari 1.52%
4. Opera 0.88%
5. Netscape 0.15%

Δημοφιλέστερος browser στην Ολλανδία :

1. Microsoft IE 85.38%
2. Mozilla Firefox 12.19%
3. Apple Safari 1.48%
4. Opera 0.74%
5. Netscape 0.13%

http://www.onestat.com/
http://blogs.zdnet.com/web2explorer/index.php?p=230