Αντιδράσεις από Open source groups εναντίων του σχεδίου anti-spam της Microsoft

Η Apache Software Foundation και η Debian Project είπαν ότι δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την μέθοδο πιστοποίησης e-mail Sender ID στα προϊόντα τους.
Το Sender ID e-mail authentication κατά τους ισχυρισμούς της Microsoft, μπορεί να αποτρέψει την λήψη των αυθαίρετων διαφημιστικών email (spam).

http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=133173&liFlavourID=1
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/privacy/spam_senderid.mspx